<<TILLBAKA

 
 
 
 
 
 
Rättvik 2021 Adam veteran
 
Bir veteran 2021
 
Club Show 2021
Club Show 2019
 
 
 
 
5 ½ år
 
4½ år
 
 
4½ år
 
7 juni 2015 
SSRK V-Norrland domare: Chaterine Lebret Ungern Svenska utställnings champion!
 
21 juni 2015
NKK Tromsö domare: Jens Karlsson Norsk utställningschampion!
 
29 aug 2015
Finsk grupput domare: Tanya Ahlan-Stockmari  Finsk utställningschampion!
 
 
 
6 maj 2017 SKK INT BIM CACIB för domare : Karl-Eddie Berge Norge
 
 
 
 
Årets Springer 2014, 2015 och 2019 Springerklubbens utmärkelse
Årets Junior 2014 Springerklubbens utmärkelse
 BIM CERT finskchampion Finsk grupp Rovaniemi Nordisk Champion 2015
 BIR INT CERT CACIB Norsktchampionat BIG - 4 NKK INT Tromsö 2015
 BIM Nat Tromsö 2015
BIM  Nat Bodö 2015
BIM CACIB INT Lidköping 2017
BIM CACIB C.I.E = Internationell Champion INT Åland Dog Show 2017
BIR SSRK V-Norrland cert championat BEST IN SHOW 4 2017
BIR BIG 1 BIS 2 BIS Jakt SSRK Östersund 2017
BIR CACIB INT VnKK 2017
BIR cert Danskchampion DSK 2018
BIR CACIB INT Rovaniemi 2019
BIM SKK Vännes 2016
BIM SSRK V-Norrland 2016
4 BIR
7 BIM
5 CACIB
4 svenska cert 5 r-cert
3 norska cert
1 finskt cert
godkänt Nbp vatten 2014
godkänt Nybörjarprov B x 6 2014, 2015 & 2016
godkänt Norskt Jaktanlagsprov + vatten   50 poäng 2015
3 X BEST IN SHOW WORKING CLASS
2 x Best In Show Inoff
Godkänt vattenprov SSRK V-Norrland  domare: Nils-Erik Andersson
Godkänt Nybörjarprov A domare: Torbjörn Augustinsson 2019
 
 
 
 
Avkommor hos
 
 
Kennel Picabo
Kennel Streamside Norge
Kennel Klovstamon
Kennel Astrospring
Kennel Kahdensisko Finland
Kennel Merjano´s Norge
Kennel Kristaras
Kennel Springernord Norge
Kennel Barecho
Kennel Crowfields Tyskland
 
 
Avkommor med championat
 
C.I.B N SE U(U)CH NORD VCH Merjano´s Fridas Girl
NORD UCH DK UCH SE U(U)CH NO UCH SE VCH Picabo´s Wössner
DK UCH SEU (U)CH SE VCH Picabo´s It´s My Life
C.I.E EE LV LT BALT JCH, LV JW -16 Kahdensiskon First Class
C.I.E C.I.B Estonia, Finsk, Lithauen Ch EE LV LT  JCH BALT JH, LV JW-16 Kahdensiskon Fo The Glory
EE JCH Kahdensiskon Fudge Caramel
SE VCH Astrospring`s Quiz
SE VCH Astrospring´s Quattro
SE VCH Astropring´s Quinn
SE U(U)CH DK UCH SE VCH Astrospring´s Quidditch
NORD UCH SE U(U)CH DK UCH NO UCH Astrospring´s Que Sera Sera
 
 
20 mån
 
 
 
4.5 år
 
 
2 år
 
 
 
 
2 år
 
 
 
17 mån
 
 
17 mån
 
 
16 mån
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 mån
 
 
2 okt 2016 Godkänt Nbp B SSRK VB domare: Rolf Näslund
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 okt 2016 Godkänt Nbp B SSRK VN domare: Rolf Näslund
 
Moment Poäng  
Jaktlust/arbetsvilja 3 Prövas i strandnära terräng med såväl öppen som med högt gräs och buskage. Hunden arbetar med godtagbart intresse under hela momentet.
Sök och mönster 2 Sökmönstret kunde vara mer regelbundet men blir godtagbart mer förarens hjälp.
Fart och stil 3 Under hela prövning håller hunden godtagbar fart och arbetar övervägande i galopp
Följsamhet och samarbetsförmåga 4 En god lydnad ger att det blir ett bra samarbete mellan hund och förare.
Stadga 4 Hunden prövas vid två tillfällen på dels med dummies och dels med en andfågel. Visar vid båda tillfällena stadga med på förarens kommando.
Skottreaktion 5 Utan anmärkning.
Markeringsförmåga 5 Uppmärksam. Har bra koll på vart apporterna finns.
Apporteringslust 5 Apporterar vid båda tillfällena snabbt in till förarens hand.
Apporteringsgrepp 5 Mjuka fina grepp vid båda avlämningarna
Allmänt uppträdande 5 Utan anmärkning.
Vattenprövning   Ej prövat.
Fältarbete    
Apportarbete    
Sammanfattande kritik    

 

 
 
 
25 okt 2015 Godkänt Nbp B samt PROV BÄST SSRK VN domare: Rolf Näslund
Moment Poäng  
Jaktlust/arbetsvilja 5 Visar ett kraftfullt sökarbetet.
Sök och mönster 4 Söker i ett vältäckande mönster.
Fart och stil 4 Söker av marken i lämplig fart.
Följsamhet och samarbetsförmåga 4 Är lättstyrd och arbeta hela tiden i god kontakt med föraren.
Stadga 5 Visar god stadga vid samtliga apporter
Skottreaktion 5 Utan anmärkning
Markeringsförmåga 5 Är hela tiden uppmärksam på det som händer vid apporterings tillfällena
Apporteringslust 5 Utmärkt apportarbeten.
Apporteringsgrepp 5 Utan anmärkning. Trevliga avlämningar
Allmänt uppträdande 5 Utan anmärkningar.
Vattenprövning   Ingår ej i dagens jaktprov
Fältarbete    
Apportarbete    
Sammanfattande kritik

26 sept 2015 Godkänt Nbp B SSRK VB domare: Roger Marklund

Moment Poäng  
Jaktlust/arbetsvilja 3 Arbetar med bra arbetslust
Sök och mönster 3 Har ett godkänt sök mönster
Fart och stil 3 Arbetar i trav och gallop
Följsamhet och samarbetsförmåga 3 Låter sig dirigeras
Stadga 3 Lugn i skott och kast, sättes på signal
Skottreaktion 4 Normal
Markeringsförmåga 3 Markerar bra
Apporteringslust 3 Bra och snabbt
Apporteringsgrepp 4 Bra grepp
Allmänt uppträdande 4 En trevlig hund

 

27 sept  2014 Godkänt Nbp B SSRK VB domare: Roger Marklund

Moment Poäng  
Jaktlust/arbetsvilja 3 God
Sök och mönster 3 Har ett eget sök och mönster
Fart och stil 3 Arbetar i trav och galopp
Följsamhet och samarbetsförmåga 4 Låter sig dirigeras
Stadga 3 Lugn i skott och kast. Sättes på signal
Skottreaktion 5 Normal
Markeringsförmåga 4 Bra
Apporteringslust 4 Tar apport direkt, snabb inleverering
Apporteringsgrepp 4 Bra grepp
Allmänt uppträdande 5 En trevlig hund
Vattenprövning 5  
Fältarbete    
Apportarbete    
Sammanfattande kritik  

7 st startande 2 st godkända

20 sept Godkänt Nbp B WSSK Fjugesta domare: Yvonne Schwermer Herngren

Moment Poäng  
Jaktlust/arbetsvilja 2 Tillräcklig
Sök och mönster 2 Godtagbart
Fart och stil 3 Bra fart med ngt yvig stil
Följsamhet och samarbetsförmåga 3 Bra
Stadga 2 Tillräcklig
Skottreaktion 5 u.a
Markeringsförmåga 3 Bra
Apporteringslust 3 Bra
Apporteringsgrepp 3 Bra balanserat
Allmänt uppträdande 5 Trevlig springer hane
Vattenprövning 5 Godkänd sedan tidigare
Fältarbete    
Apportarbete    
Sammanfattande kritik

11 st startande 2 st godkända

16 aug Godkänt Nbp vatten Jämtland/Härjedalen domare: Nils-Erik Andersson

 

23 aug Godkänt Norsk jaktanlagsprov + vatten domare: Monica Holthe

Vattenpassjon/simmteknik 4

Apportarbete 5

Jaktlyst og arbetsvilja 4

Sök och mönster 4

Fart och stil 4

Konakt och samarbetsvilja 5

Ro vid skott och kast 5

Markeringsförmåga 5

Skottrekation 5

Apportlust 3

Apportgrep 2

Helhetsintryck 4

 

UTSTÄLLNING

Championklass

1 sept 2018 BIR CERT DANSK CHAMPION DSK Gold Cup Hasmark domare: Jenny Miller KN Feorlig UK

7 okt 2017  BIR CACIB SKK VnKK INT domare: Cathy Delmar Irland

1 okt  2017 BIM CACIB INT CHAMPIONAT C.I.E Eckerö Int domare: Svend Lövenkjear Danmark

Kritiken: Mycket elegant något stor hane, med härligt flyt i sina röresler,vacker profil,mycket vackert uttryck,fin inramning i huvudet

vacker hals och överlinje,bra förbröst,raka fina framben,stark bakställ,bra kropp, fint trim & päls

21 maj 2017 BIR BIS jakt ,BIG 1 BIS 2 SSRK J/H domare: Jari Partanen Norge

20 maj 2017 2 BH BIS  2 Jakt SSRK Östra  domare: Vibeke Paulsen Knl Statesman Norge

6 maj 2017 BIM CACIB SKK Int Lidköping domare: Karl Eddie Berge Knl Statesman Norge

14 aug 2016 2 BH CACIB NKK domare: Karl Eddie Berge Knl Statesman Norge

13 aug 2016 2 BH Elverum Jakt och fiske domare: Vibeke Paulsen Knl Statesman Norge

7 aug 2016 3 BH R-CACIB  SKK Int Svenstavik domare: Karin-Linde Klerholm

juli 2016 2 BH R-CACIB SKK Int Piteå domare: Philipe Forthem Belgien

19 juni 2016 BIM SKK Nat domare: Anne-Chatrine Edoff

5 juni 2016 BIM BIS 2 Jakt BIS Avelsgrupp SSRK V-Norrland domare: Harto Stockmari

29 aug 2015 BIM CERT Finsk champion Finsk grupputställning domare: Tanya Ahlman -Stockmari

17 juli 2015 vann ch klassen 3 BH SKK Köping domare:

20 juni 2015 BIM CERT Tromsö Hundeklubb domare: Arne Foss

Öppenklass

21 juni 2015  BIR BIG 4 CERT CACIB  Norskt utställ champion NKK Tromsö domare: Jens Karlsson

Kritiken: Hög klassig hane ,av utm typ,bra storlek ,fina prop,vackert huvud och uttryck,fin hals och överlinje,tillräkl vinklad fram välvinklad bak,bra kropp ,utm stomme,rastypsiska vägvinnande rörelser , SUPERFIN !

7 juni 2015 BIR cert Svensk utställ champion SSRK V-norrland domare: Chaterine Lebret Ungern

2 maj  -2015 5 bästa hane med r-cert SKK Int Lidköping domare: Patric Ragnarsson

Kritiken : Utmärkt typ byggd på vackra linjer, vackert välformat maskulint huvud, ljuvligt milt uttryck, vackra ögon, välplacerade fina  öron, bra bett fint djup i nospartiet , härlig hals o överlinje ,välformad bröstkorg, en tanke lång i länden, harmoniska vinklar fram och bak ,  nyttjar svansen väl ,härlig lårbrädd   o låga fina hasor utm ben o tassar ,  bra päls ,vackert presenterad rör sig med fint steg och bra stil trevligt temperament

19 april  -2015 2 BH  R- CERT SSRK Forshaga domare: Svend Lövensker

Kritiken: Stor hanhund med eleganta linjer,mkt vackert uttryck fin huvud profil, lagomt stop vacker hals o övergång mot kroppen bra förbröst, härlig bröstkorg i djup o längd ,fin benstomme,mkt bra kors, o svansansättning,rör sig med härligt steg välvårdad päls fina färger en stor men vacker hane

22 nov - 2014 BIR BIG BEST IN SHOW Hudiksvalls KK Inoff domare: Patric Ragnarsson

Kritiken :Tilltalande ung hane byggd på vackra linjer, välformat maskulint huvud, ljuvligt milt uttryck, vackra ögon, välplacerade öron, bra bett fint djup i nospartiet , härlig hals o överlinje ,välformad bröstkorg med utm förbröst harmoniska vinklar fram och bak , utm ben och tassar utm pälskvalitet, nyttjar svansen väl , rör sig med utm , stil och bra steg , härligt temperament välpresenterad

9 nov 2 BH CERT SSRK Dalarna domare: Hannele Jokisilita

Unghundsklass

13 sep 4 bästa hane SKK INT Gimo domare: Leen Van Genechten Belgien

Juniorklass

7 aug jkl 3: a WDS Helsingfors domare: Marie Merchent Australien

6 juli juniorkl vinnare med ck NKK domare: Annika U-M Norge

5 juli juniorkl vinnare ck 3 BH med cert NSK domare: Philippe Forthemps Belgien

15 juni Juniorkl vinnare ck 5 BH med r-cert SSRK Högbo domare: John Thirlwell GB

14 juni Juniokl vinnare ck 3 BH med r-cert SKK INT Avesta domare: Hans Almgren

Kritiken: Tilltalande ung md välskuret huvud. bra balans mellan skalle & nosparti . Samlad kropp. Normal vinklad runtom. Stark rygg Bra volym i bröstkorg. Låga hasor. Presenteras i vacker päls. Väl ansatt svans . lagom mkt kropp. trevligt temperament

25 maj Juniorkl vinnare ck 4 BH med cert SSRK J/H domare: Karin Linde Klerholm

24 maj Juniorkl vinnare ck 3 BH med r-cert  SKK Int Österbybruk domare: Jadwiga Konkieln

Kritiken :A beautiful representative of the breed with excellent and noble head, great neck and topline, very good angulation, good enough forechest, good grade coat and fantastic movement.

17 maj Juniorkl vinnare ck SSRK Ulriksdal domare: Mikael Kristensen

13 april 2014 Juniorkl vinnare ck SKK NAT S-vall domare : Therese Johansson

16 mars 2014 Juniorkl vinnare ck SSRK Högbo domare: Lena Rollmar

Kritiken : Harmoniskt byggd hane av utmärkt typ, mkt vänligt uttryck, utm stomme, mkt vacker överlinje som han håller väl i rörelse , välvinklad fram & bak trevligt & öppen i sitt temperament , har flyt & drive i rörelsen från sidan, bär svansen väl, alltigenom en kvalitetshund

9 mars 2014 BIM cert SKK Int Strängnäs domare : Karl Eddie Berge Knl Statmans

Kritiken: 1 år gammal , härlig helhet,bra könsprägel,mask välskuret huvud utm längd utm hals,kraftig manke, stram rygg & länd, kors med härlig längd & bredd, utm substans i kropp & benstomme för åldern,spänstig muskelatur , bra vinklar rör sig lätt med utm steglängd utm päls & kvalitet

Bim inoff domare: Lars Widén

Best In Show SKK Inoff domare: Micael Johansson Knl Seaboundsl

 
 
 
 
 
 
 
11 mån
 
 
10 mån
 
 
9 mån
 
 
9 mån
 
 
 
 8 mån
 
 
7 mån
 
 
6 mån
 
 
5 mån
 
 
4 mån
 
 
3 mån
 
 
1 år
 
 
11 mån
 
 
11 mån
 
 
 
 
8 mån
 
 
3 mån
 
 
5 ½ mån
 
 
3 mån
 
 
9 veckor
 
 
 
 
 
 
9 veckor
 
 
7 v
 
 
 
 

     

 

 

 

 

 

Copyright© 2006 | Webdesign Annika Saacnhez Sundsvall